Sôi động ‘chốt đơn’ dự án điện mặt trời, giá từ hàng chục đến ngàn tỉ đồng