Kính thưa Quý khách hàng,

Công ty CP Đầu Tư An Đạt Phát Miền Trung luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong giao dịch thương mại. Để đảm bảo việc thanh toán thuận lợi cho cả hai bên, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách dịch vụ Bảo Lãnh thực hiện Hợp Đồng (Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh.

Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay.)

Trong trường hợp này, bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết bằng văn bản của Các Ngân Hàng Uy Tín Nhất tại Việt Nam. Cam kết với khách kàng của An Đạt Phát để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng của An Đạt Phát.

Trường hợp An Đạt Phát vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì các ngân hàng chúng tôi đăng ký bảo lãnh tại Việt Nam sẽ thực hiện thay.

Với thủ tục nhanh chóng và tiện lợi,chúng tôi phát hành thư bảo lãnh ngay sau ký kết hợp đồng ( gửi bản scan ngay sau ký kết hợp đồng ) và chuyển phát bản gốc thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng đến quý khách ngay trong ngày.

Chúng tôi thiết nghĩ trong kinh doanh ngày nay, bảo lãnh ngân hàng sẽ tăng tính hiệu quả và sự tin tưởng cho cả hai bên: doanh nghiệp và đối tác kinh doanh.

Văn bản bảo lãnh sẽ được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo yêu cầu của Quý khách (đặc biệt nếu công trình có sự tham gia của đối tác nước ngoài).

Ống nhựa xoắn hdpe