AN ĐẠT PHÁT ứng phó với dịch với phương châm “3 tại chỗ”