Cao tốc Bắc Nam và Ống nhựa xoắn Ospen – Bệ phóng cho nền kinh tế