Đầu bịt

Đầu bịt ống xoắn HDPE

Đầu bịt dùng để vặn vào đầu ống. Tránh nước, cát, bụi, côn trùng, dị vật… chui vào ống trong quá trình lưu kho, vận chuyển và các đầu ống chờ chưa kéo cáp.

Đây là một trong những loại phụ kiện ống xoắn không thể thiếu để bảo vệ cho ống nhựa xoắn HDPE OSPEN.

Mã hiệu đặt hàng:

DB = [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đầu bịt cho ống nhựa xoắn HDPE OSPEN 100 sẽ là DB – 100

Hướng dẫn sử dụng đầu bịt

Để đảm bảo nước không chui vào trong ống, điểm tiếp xúc với đầu bịt và ống nhựa xoắn OSPEN nên quấn kỹ bằng băng cao su ở trong, băng PVC ở ngoài.

Đầu bịt ống xoắn hdpe

1. Đầu bịt ống
2. Dây mồi kéo cáp
3. Băng cao su
4. Băng PVC