Sử dụng giữ khoảng cách giữa các ống nhựa xoắn lắp đặt song song với nhau.

Mã hiệu đặt hàng:

GD – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là GD – 100

Stt
Gối đỡ a (mm)
b(mm)
h (mm)
R (mm)
1 GD – 80 192 100 99 107
2 GD – 90 192 100 99 112
3 GD – 100 192 100 99 132
4 GD – 125 256 132 96 162
5 GD – 150 256 132 96 195
6 GD – 200 342 170 117 263

Hình cắt gối đỡ ospen

Gối đỡ ospen

Gối đỡ ống nhựa xoắn hdpe Ospen