Gối đỡ

Gối đỡ ống xoắn HDPE

Gối đỡ ống xoắn HDPE được sử dụng để giữ khoảng cách giữa các ống nhựa xoắn lắp đặt song song với nhau và cố định ống xoắn vào đúng vị trí.

Đây là một loại phụ kiện ống xoắn cần thiết cho quá trình thi công luồn cáp và chôn ống nhựa xoắn vào trong lòng đất.

Mã hiệu đặt hàng:

GD – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống nhựa xoắn HDPE 100 sẽ là GD – 100

gối đỡ ống xoắn HDPE

Thông số kỹ thuật

STT Gối đỡ a (mm) b(mm) h (mm) R (mm)
1 GD – 80 192 100 99 53,5
2 GD – 90 192 100 99 56,0
3 GD – 100 192 100 99 66,0
4 GD – 125 256 132 96 81,0
5 GD – 150 256 132 96 98,0
6 GD – 200 342 170 117 131,5

Hình cắt gối đỡ ospen