Gối đỡ ống xoắn hdpe Ospen

Gối đỡ ống nhựa xoắn hdpe Ospen.

Sử dụng giữ khoảng cách giữa các ống nhựa xoắn lắp đặt song song với nhau.

Mã hiệu đặt hàng:

GD – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là GD – 100

Stt Gối đỡ a (mm) b(mm) h (mm) R (mm)
1 GD – 80 192 100 99 53,5
2 GD – 90 192 100 99 56,0
3 GD – 100 192 100 99 66,0
4 GD – 125 256 132 96 81,0
5 GD – 150 256 132 96 98,0
6 GD – 200 342 170 117 131,5

Hình cắt gối đỡ ospen

Gối đỡ ospen

Gối đỡ ống nhựa xoắn hdpe Ospen