Nút cao su chống thấm Ospen

Nút cao su chống thấm

Chụp vào đầu cáp ra khỏi ống, ngăn nước chui vào ống.

Mã hiệu đặt hàng:

NCS – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là NCS – 100

Đầu bịt ống xoắn hdpe
Stt Nút cao su D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. NCS – 25 20 35 35
2. NCS – 30 43 25 56
3. NCS – 40 55 35 60
4. NCS – 50 68 40 82
5. NCS- 65 85 55 116
6. NCS – 80 105 70 118
7. NCS – 100 135 90 162
8. NCS – 125 163 110 172
9. NCS – 150 198 135 212
10. NCS – 175 235 150 250
11. NCS – 200 255 160 284
12. NCS – 250 328 175 310

Nút cao su lắp đặt hoàn thiện

1. Ống Ospen

2. Băng cao su & PVC

3. Nút cao su

4. Keo silicon chịu nước

5. Dây cáp

Đầu bịt ống xoắn hdpe hoàn chỉnh