Nút cao su chống thấm

Nút cao su chống thấm OSPEN

Nút cao su chống thấm được sử dụng để chụp vào đầu cáp ra khỏi ống, ngăn nước chui vào bên trong ống.

Đây là một loại phụ kiện ống xoắn quan trong giúp bảo vệ các công trình hạ ngầm cáp điện hoạt động bền bỉ.

Mã hiệu đặt hàng:

NCS – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống nhựa xoắn HDPE 100 sẽ là NCS – 100

Thông số kỹ thuật

Đầu bịt ống xoắn hdpe

STT Nút cao su D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. NCS – 25 20 35 35
2. NCS – 30 43 25 56
3. NCS – 40 55 35 60
4. NCS – 50 68 40 82
5. NCS- 65 85 55 116
6. NCS – 80 105 70 118
7. NCS – 100 135 90 162
8. NCS – 125 163 110 172
9. NCS – 150 198 135 212
10. NCS – 175 235 150 250
11. NCS – 200 255 160 284
12. NCS – 250 328 175 310

Nút cao su lắp đặt hoàn thiện

  1. Ống Ospen
  2. Băng cao su & PVC
  3. Nút cao su
  4. Keo silicon chịu nước
  5. Dây cáp

Đầu bịt ống xoắn hdpe hoàn chỉnh