Măng sông ống xoắn hdpe

Sử dụng nối hai ống OSPEN cùng kích thước. Thông số kỹ thuật theo bảng bên.

Mã hiệu đặt hàng:

MS = [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: măng sông cho ống OSPEN 100 sẽ là MS – 100

Măng sông ống xoắn hdpe

Stt Loại măng sông D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. MS – 25 35 27 60
2. MS – 30 45 32 65
3. MS – 40 60 42 85
4. MS – 50 70 53 110
5 MS – 65 90 67 130
6. MS – 70 95 73
7. MS – 80 110 83 165
8. MS – 90 113 94
9. MS – 100 140 103 200
10. MS – 125 170 128 240
11. MS – 150 204 155 260
12. MS – 160 215 165
13 MS – 175 238 180
14 MS – 200 270 205 330
15 MS – 250 328 258

Hướng dẫn cách nối ống xoắn HDPE

Hướng dẫn lắp đặt ống xoắn hdpe ospen
Bước 1
Vặn hết măng sông theo chiều kim đồng vào một đầu ống cần nối. Dùng cưa, cắt phần nắp của măng sông.

Hướng dẫn lắp đặt ống xoắn Ospen
Bước 2
Đưa đầu ống thứ hai cần nối vào sát đầu ống thứ nhất đã vặn măng sông ở Bước 1. Xoay măng sông ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm tiếp xúc giữa hai ống nằm giữa măng sông

Hướng dẫn lắp đặt ống xoắn hdpe ospen
Bước 3
Dùng băng cao su non và băng cao su lưu hóa quận chặt điểm tiếp xúc giữa măng sông và ống

Ống nhựa xoắn hdpe
Bước 4
Dùng đèn khò làm chảy cao su lấp kìn các khe hở giữa măng sông và ống (nếu cần)

Ống xoắn Ospen

Bước 5
Dùng băng PVC chịu nước quấn chặt bên ngoài lớp băng cao su.

Phụ kiện ống xoắn hdpe
Bước 6
Kiềm tra mối nối hoàn thiện

Ống nhựa xoắn hdpe măng sông

Mối nối hoàn chỉnh

1. Ống nhựa

2. Măng sông

3. Băng cao su

4. Băng PVC