Dùng nơi ống OSPEN đi vào hố ga, bề mặt tường nhằm đảm bảo thẩm mỹ khi lắp đặt

Mã hiệu đặt hàng:

MB – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là MB – 100

mặt bích ống nhựa xoắn hdpe

Stt
Mặt bích L (mm)
H(mm)
D (mm)
1 MB – 80 215 108 112
2 MB – 100 215 108 138
3 MB – 125 215 108 168
4 MB – 150 218 130 202

Mặt bích ống nhựa xoắn