Ngành điện dự báo tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu tăng cao