Nút cao su chống thấm

Chụp vào đầu cáp ra khỏi ống, ngăn nước chui vào ống.

Mã hiệu đặt hàng:

NCS – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là NCS – 100

Đầu bịt ống xoắn hdpe

NÚt cao su chống thấm

Nút cao su lắp đặt hoàn thiện

1. Ống Ospen

2. Băng cao su & PVC

3. Nút cao su

4. Keo silicon chịu nước

5. Dây cáp

Đầu bịt ống xoắn hdpe hoàn chỉnh