Ống nhựa xoắn HDPE OSPEN đồng hành cùng các công trình dự án phía Bắc