Thị Trường Tiền Số Lao Dốc Khi Các Cường Quốc Siết Chặt