Dự án điện mặt trời gặp khó: Ngân Hàng Có Nóng Ruột?